logo-obce
Obec Žernovice

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obec Žernovice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení 02.06.2021 

Výpis usnesení 05.05.2021

Výpis usnesení 07.04.2021

Výpis usnesení 03.03.2021

Výpis usnesení 03.02.2021

Výpis usnesení 13.01.2021 

usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2018 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vnitřní směrnice č. 1/2020 O zřízení fondu obnovy a rozvoje kanalizace obce Žernovice 01.01.2021
Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 1/2016 FORV 01.01.2021
OZV 1/2020, kterou se vydává požární řád obce 26.05.2020
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Žernovice do kategorie místních komunikací 25.09.2018
OZV 3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV 1/2008 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žernovice

1.7.2008

OZV 2/2008 o stanovení poplatku za komunální odpad

1.7.2008

Směrnice o zřízení FORV

1.1.2017

Vnitřní směrnice č. 1/2019 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  9.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací