logo-obce
Obec Žernovice

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obec Žernovice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení 03.11.2021

Výpis usnesení 06.10.2021

Výpis usnesení 08.09.2021

Výpis usnesení 12.08.2021

Výpis usnesení 30.06.2021

Výpis usnesení 02.06.2021 

Výpis usnesení 05.05.2021

Výpis usnesení 07.04.2021

Výpis usnesení 03.03.2021

Výpis usnesení 03.02.2021

Výpis usnesení 13.01.2021 

usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2018 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 12021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV 22021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   01.01.2022
Vnitřní směrnice č. 1/2020 O zřízení fondu obnovy a rozvoje kanalizace obce Žernovice 01.01.2021
Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 1/2016 FORV 01.01.2021
OZV 1/2020, kterou se vydává požární řád obce 26.05.2020
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Žernovice do kategorie místních komunikací 25.09.2018
OZV 3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV 1/2008 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žernovice

1.7.2008

OZV 2/2008 o stanovení poplatku za komunální odpad

1.7.2008

Směrnice o zřízení FORV

1.1.2017

Vnitřní směrnice č. 1/2019 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  9.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací