logo-obce
Obec Žernovice

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obec Žernovice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení zastupitelstva

výpis 08.01.2020

výpis 05.02.2020

výpis 04.03.2020

výpis 02.04.2020

výpis 06.05.2020

výpis 03.06.2020

výpis 24.06.2020

výpis 08.07.2020

výpis 09.09.2020

usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2018 

 

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost O

OZV 1/2020, kterou se vydává požární řád obce 26.05.2020
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Žernovice do kategorie místních komunikací 25.09.2018
OZV 3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV 1/2008 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žernovice

1.7.2008

OZV 2/2008 o stanovení poplatku za komunální odpad

1.7.2008

Směrnice o zřízení FORV

1.1.2017

Vnitřní směrnice č. 1/2019 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  9.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon