logo-obce
Obec Žernovice
Drobečková navigace

Obec Žernovice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení zastupitelstva

 

výpis červen 04.06.2024

výpis květen 07.05.2024

výpis duben 02.04.2024

výpis březen 12.03.2024

výpis usnesení 20.02.2024

výpis usnesení 23.01.2024

výpis usnesení ustavující ZO 2022

 

 

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 22023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  01.01.2024
OZV 12023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV 12021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV 1/2020, kterou se vydává požární řád obce 26.05.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací