logo-obce
Obec Žernovice
Drobečková navigace

Obec Žernovice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení zastupitelstva

výpis usnesení z 7. 11. 2023

výpis usnesení z 10. 10. 2023

výpis usnesení z 5. 9. 2023

výpis usnesení z 4. 7. 2023

výpis usnesení z 6.6.2023

výpis usnesení z 9.5.2023

výpis usnesení z 4. 4. 2023

výpis usnesení z 7. 3. 2023

výpis usnesení z 7. 2 .2023

výpis usnesení z 3. 1. 2023

výpis usnesení ustavující ZO 2022

 

 

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 22023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  01.01.2024
OZV 12023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV 12021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV 22021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   01.01.2022
OZV 1/2020, kterou se vydává požární řád obce 26.05.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací